BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, September 8, 2009

Topologi Pokok And Topologi Mesh

Topologi Pokok (tree)

Topologi pokok atau topologi berheiraki mengandungi beberapa lapisan yang mana nod-nod di paras yang lebih rendah disambung kepada satu nod diparas sebelah atas . Dalam topologi ini , nod-nod boleh diberikan tugas-tugas khas . Nod-nod ini kemudiannya disambungkan ke heiraki rangkaian untuk melakukan tugas-tugas bersepadu . Topologi ini dijumpai dalam penyambungan sesama rangkaian-rangkaian bas . Kelemahan kos pendawaiannya tinggi , pengendalian data lebih kompleks dan masa yang diperlukan bagi menghantar data lebih lambat.


Topologi Mesh

Topologi mesh ialah satu cara di mana data, bunyi dan kaedah dihalakan antara nod rangkaian. Ia membolehkan sambungan dan konfigurasi kerosakan atau sekatan laluan diteruskan semula dengan loncatan dari nod ke nod sehingga tiba ke destinasi. Satu rangkaian mesh mempunyai beberapa nod di mana semuanya tersambung satu sama lain adalah sebuah sambungan rangkaian lengkap. Rangkaian mesh berbeza dari rangkaian lain dalam setiap bahagian komponennya yang membolehkan setiap sambungan ke sambungan lain melalui loncatan dan ia biasanya tidak bergerak. Rangkaian mesh boleh juga dilihat sebagai sejenis rangkaian ad hoc. Rangkaian ad hoc bergerak (mobile ad-hoc network atau MANET) dan rangkaian mesh oleh itu mempunyai hubungan rapat, tetapi MANET selalunya membahagi setiap masalah yang dikenal pasti dengan pergerakan setiap nod.
Rangkaian mesh adalah rangkaian yang boleh dibaiki sendiri (self-healing) di mana rangkaian masih boleh beroperasi bila satu nod tidak dapat berfungsi atau kerosakan pada sambungan. Ia merupakan rangkaian boleh dipercayai. Konsep ini dapat digunakan kepada rangkaian tanpa wayar, rangkaian berkabel dan perisian yang bertindak. Gambar animasi menunjukkan gambaran bagaimana rangkaian mesh tanpa wayar diperbaiki.
Rangkaian mesh tanpa wayar adalah aplikasi yang paling kerap dibincangkan di dalam seni bina mesh. Asalnya rangkaian ini dibina untuk aplikasi untuk tentera tetapi telah menjadi evolusi penting sedekat kemudian.

E-COMMERCE

Electronic Commerce

Often referred to as simply e-commerce, business that is conducted over the Internet using any of the applications that rely on the Internet, such as e-mail, instant messaging, shopping carts, Web services, UDDI, FTP, and EDI, among others. Electronic commerce can be between two businesses transmitting funds, goods, services and/or data or between a business and a customer.

See Understanding "Web Services" in the "Did You Know...?" section of Webopedia.
Also See "How Affiliate Marketing Works" in the "Did You Know..." section of Webopedia.
Also see Refer-It.com, a directory of referral & affiliate programs for e-commerce, featuring information on over 6,500 affiliate programs.


Business To Customer (B2C)

Business-to-consumer (B2C, sometimes also called Business-to-Customer) describes activities of businesses serving end consumers with products and/or services.

An example of a B2C transaction would be a person buying a pair of shoes from a retailer. The transactions that led to the shoes being available for purchase, that is the purchase of the leather, laces, rubber, etc. as well as the sale of the shoe from the shoemaker to the retailer would be considered (B2B) transactions.


Customer To Customer - C To C

What Does It Mean?
What Does Customer To Customer - C To C Mean?
A type of business model that facilitates interaction between customers. Customer to customer businesses provide individuals with a place to converse, exchange and interact with other people.

Also sometimes referred to as "C2C".
Investopedia Says
Investopedia explains Customer To Customer - C To C
Many C2C businesses have online operations. Online auctions and classifieds such as Ebay and Craig's List are examples of very successful customer to customer business models. These sites don't look to directly sell goods to their members, instead the customers are exchanging with other customers.